SubMasters BV
Postbus 60
4380 AB Vlissingen
T. 0118-470662
F. 0118-470884
E. info@submasters.nl
I. www.submasters.nl


DIENSTEN VAN SUBMASTERS

SubMasters kan het gehele subsidietraject voor u uit handen nemen. U bepaald zelf van welke diensten u gebruik wenst te maken.

Inventarisatie

Het verwoorden c.q. het beoordelen van uw project idee├źn

Voorbereiding

Haalbaarheidsanalyse, kosten-batenanalyse, risicoanalyse

Aanvraag

Vorming samenwerkingsverband, opstellen/indienen van de aanvraag, contacten subsidi├źnt

Projectorganisatie

Opstellen en implementeren van de administratieve organisatie/interne controle

Uitvoering

Verzorgen van de projectadministratie, periodieke controle en rapportage

Verantwoording

Opstellen/indienen eindverantwoording, begeleiding (accountants)controle

 
Lees meer over onze: SubsidieScan en ons SubsidieManagement