SubMasters BV
Postbus 60
4380 AB Vlissingen
T. 0118-470662
F. 0118-470884
E. info@submasters.nl
I. www.submasters.nl


Het aanvraagtijdvak voor Thema C opent 1 september a.s. Er kunnen projectaanvragen worden ingediend op het gebied van het stimuleren van samenwerking tussen kinderopvangcentra en peuterspeelzalen. Hierbij kunt u denken aan projecten met betrekking tot onderwijsachterstanden, het stimuleren van ontwikkeling, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie, betere benutting van personele capaciteit, gezamelijk exploitatie en het vergroten van flexibiliteit en varieteit in het opvangaanbod.

SubMasters wijst u er nadrukkelijk op dat het belangrijk is om tijdig uw projectideeen te inventariseren en een projectvoorstel voor te bereiden. Aanvragen worden beschikt volgens het principe ' wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.
 
Hulp nodig? SubMasters heeft ruime kennis en ervaring binnen de kinderopvangsector en de Subsidieregeling Kinderopvang. Wij kunnen het gehele aanvraagtraject voor u verzorgen.