SubMasters BV
Postbus 60
4380 AB Vlissingen
T. 0118-470662
F. 0118-470884
E. info@submasters.nl
I. www.submasters.nl


Bedrijven kunnen subsidie aanvragen als zij samen met onderwijsinstellingen een voorstel maken om het praktijkleren te vernieuwen. Voor zo’n samenwerkingsverband is minstens één mkb-ondernemer en één (v)mbo-instelling nodig. Zij kunnen zelf bedenken hoe zij vorm, inhoud, proces of taakverdeling rondom het praktijkleren willen vernieuwen. EZ financiert 50% van de kosten uit het BiB-fonds van 50 miljoen. Bedrijven financieren een kwart en de onderwijsinstelling(en) het resterende kwart.
 
SubMasters heeft kennis en ervaring in het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderwijs en het opstellen van projectplannen en begrotingen in het kader van de BIB-regeling. Wij kunnen uw samenwerkingverband als onderafhankelijk partij adviseren en ondersteunen.