Recent zijn een aantal wijzigingen in de ESF regeling opgenomen:
 
Wijzigingen Actie A:
  • de ondergrens van de projectomvang van EUR 250.000 geldt niet langer per doelgroep, maar voor de drie doelgroepen gezamelijk.
  • het maximale beschikbare subsidiebudget per bij het project betrokken college van B&W wordt verhoogd van maximaal 10% naar maximaal 20% van het totaal beschikbare subsidiebudget.
  • de kosten voor werving van niet uitkeringsgerechtigden (NUG-gers) voor projecten zijn subsidiabel gesteld

Verwachte wijzigingen Actie D:

  • vervallen van de wegingscriteria
  • bonussystematiek voor het behalen van de specifieke doelstellingen
  • vervallen van de eis dat aangetoond moet worden dat de hoogst genoten opleiding van de deelnemer maximaal MBO-4 niveau is
  • het aanvraag tijdvak in februari openstellen

Download hier ook de aangepaste handleiding projectadministratie

Print
SubMasters BV - Postbus 60 - 4380 AB Vlissingen - T. 0118-470662 - F. 0118-470884 - E. info@submasters.nl