SubMasters BV
Postbus 60
4380 AB Vlissingen
T. 0118-470662
F. 0118-470884
E. info@submasters.nl
I. www.submasters.nl


Pieken in de Delta is de gebiedsgerichte economische agenda van Nederland. Deze agenda draagt bij aan de ambitie om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief Europa.
Het centrale uitgangspunt binnen Pieken in de Delta is het stimuleren van gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen, door kansen te benutten en knelpunten weg te nemen.

Pieken in de Delta is uitgewerkt in zes verschillende programma's voor de periode 2006 - 2010. Deze programma's zijn opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden, en worden gezamenlijk uitgevoerd.In 2008 zijn er twee subsidietenders. De eerste tender loopt van 11 mei 2008 tot 30 juni 2008 16:00 uur.De tweede tender loopt van 15 oktober 2008 tot en met 26 november 2008 16.00 uur.De aanvragen kunt u indienen bij SenterNovem. Voor meer informatie over de gebiedsgerichte programma's en de subsidiemogelijkheden hierbinnen voor uw organisatie neemt u contact op met SubMasters.