SubMasters BV
Postbus 60
4380 AB Vlissingen
T. 0118-470662
F. 0118-470884
E. info@submasters.nl
I. www.submasters.nl


Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt tijdelijk een subsidie beschikbaar (Tijdelijke subsidieregeling raakvlak onderwijs en arbeidsmarkt) voor projecten door en voor jongeren, gericht op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren met een relatief kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De regeling loopt tot en met 2011. Elk kalenderjaar is er een budget van € 700.000 beschikbaar, in totaal dus € 2,8 miljoen. De maximale subsidie per project is € 50.000. Voor het aanvraagtijdvak 2008 kunnen tot en met 15 augustus 2008 subsidieaanvragen worden ingediend bij het Agentschap SZW.

SubMasters kan u in het gehele traject van aanvraag tot eindverantwoording ondersteunen.